วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้จากวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู


ทำให้ตนเองสามารถเรียนรู้การทำงาน ที่นอกเหนือจากหน้ากระดาษธรรมดาได้อย่างเข้าใจมากขึ้น การศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูล ที่ไม่ใช่เพียงแค่ในหนังสืออย่างเดียว ทำให้อยากจะรู้เรียนรู้เพิ่มขึ้น และสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อีกหลายอย่างในชีวิตประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น: