วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551


สิ่งที่ได้จากวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู


ทำให้ตนเองสามารถเรียนรู้การทำงาน ที่นอกเหนือจากหน้ากระดาษธรรมดาได้อย่างเข้าใจมากขึ้น การศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูล ที่ไม่ใช่เพียงแค่ในหนังสืออย่างเดียว ทำให้อยากจะรู้เรียนรู้เพิ่มขึ้น และสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อีกหลายอย่างในชีวิตประจำวัน

สิ่งที่ได้รับจากภาษาไทย

ทำให้เป็นคนช่างสังเกตมากขึ้นหลังจากอ่านบทความ, หนังสือนิตยาสาร หรือแม้แต่ฟังเพลง ว่าผู้เขียนต้องการถ่ายทอดอะไรให้ผู้อ่านได้รับรู้ เพียงแต่เราต้องมีสติ หรือ สมาธิในสิ่งที่ทำอยู่


และในแต่ละวันทำให้เรียนรู้ว่า เราควรอ่านหนังสืออย่างน้อย 1 - 2 ชั่วโมงเพื่อเพิ่มพูลความรู้ให้แก่ตนเอง และฝึกการคิดอย่างมีระบบ สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีความสุข