วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551

- การกำหนดขนาดกระดาษตามไซด์ต่าง ๆ เช่น800 x 600


- การเลือกโหมด มี 2 โหมดคือ

  1. RGB
    เป็นงานที่ใช้ในหน่วยงานและงานที่เกี่ยวกับแสง

  2. CMYK
    เป็นงานสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ส่งงานให้โรงพิมพ์

PST
Save งานที่ยังไม่เสร็จ

JPEG
Save งานที่เสร็จแล้ว แต่แก้ไขไม่ได้
แต่งานควร Save ทั้งสองไฟล์ เพิ่มวิดีโอDrop Shadow การสร้างเงาด้านหลังตัวอักษร
Bevel and Emboss การสร้างตัวนูนตัวอักษร
Pillow Emboss การสร้างตัวบุ๋ม หรือยุบของตัวอักษร