วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับจากภาษาไทย

ทำให้เป็นคนช่างสังเกตมากขึ้นหลังจากอ่านบทความ, หนังสือนิตยาสาร หรือแม้แต่ฟังเพลง ว่าผู้เขียนต้องการถ่ายทอดอะไรให้ผู้อ่านได้รับรู้ เพียงแต่เราต้องมีสติ หรือ สมาธิในสิ่งที่ทำอยู่


และในแต่ละวันทำให้เรียนรู้ว่า เราควรอ่านหนังสืออย่างน้อย 1 - 2 ชั่วโมงเพื่อเพิ่มพูลความรู้ให้แก่ตนเอง และฝึกการคิดอย่างมีระบบ สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีความสุขไม่มีความคิดเห็น: